10/15/2016

மூச்சுகாற்று


அநியாயமாய் ஆடும்
இடையின் மேல் 
அழகாய் இருக்கும்
குடத்துக்குள் கிடக்கும்
கோயில் கிணத்து 
நல்ல தண்ணி 
துள்ளி குதிக்குதடி
என் இதயத்தை போல

குடம் முட்டவுமில்லை
தண்ணி சொட்டவுமில்லை
இடை ஆடுவதும் நிற்கவுமில்லை
என் இதயம் துடிக்கவுமில்லை


மட்டும் 
சூடாகிறதே

No comments: