10/15/2016

மனம்விட்டு பேச

மனம்விட்டு பேச
மனதுக்குள் ஒருவன்
தினம் என்னை பார்த்து
சிரித்தாலே போதும்
கண்கள் மட்டும் பேச
மனதை கொஞ்சம் திறக்க
மௌனம் மெல்ல உடைக்க - என்
மனதை புரிந்துகொள்ள
மனதுக்குள் ஒருவன் வேண்டும்
மனதோடு மட்டும் வேண்டும்
மனம்விட்டு தினம் பேசி
மனம் ஆற ஒருவன் வேண்டும்
காதலனாக வேண்டாம்
கணவனாக வேண்டாம்
நண்பனாக கூட வேண்டாம்
நல்ல உள்ளமாக வேண்டும்
பேசினாலே போதும்
பஞ்சு காற்றிலே
பறப்பது போல் உணர்வேன்
நேசித்தலே போதும்
நெஞ்சம் ஆறுதலானதாய்
உணர்வேன்
வேஷங்கள் இல்லாமல்
தினம் பாசங்கள் கொண்டு
ஸ்பரிசங்கள் இல்லாமல்
மனம் தொட வேண்டும்
மனம்விட்டு பேச
மனதுக்குள் ஒருவன்
மனம்விட்டு போகா

மனதோடு ஒருவன்

No comments: