10/15/2016

எத்தனை பேர் அழகு 
உன்னைவிட 
எனக்கு நீதான் அழகு 
என்னைவிட

No comments: