10/15/2016

இதுவரை இல்லாத ஒன்று
இதையத்தில் புகுந்தது
அதன் பெயர் காதல் என்றது

தெரியாதவர்களை நான்
சேர்பதில்லை என்றேன்

அடம்பிடித்து அழுதது
இதையத்தை கட்டிப்பிடித்தது

உடனே வெளியேறசொல்லி 
திகதியும் குறித்தேன்

கேட்ப்பதாக தெரியவில்லை
அத்துமீறி குடியிருந்தது
ஒவ்வொரு நிமிடமும் - என்னை
ஆட்டிப்படைத்தது

தெரியாமல் நுழைந்த
தெரியாத காதலை
தெரிந்துகொள்ள நினைத்தேன்
காதலுக்கு முதல் முதலில்
அறிமுகமானேன்

அடுத்த நிமிடமே நான்
காதலானேன்.
அத்துமீறி குடியிருந்ததை
அடாவடியாக இதையதுக்குள்
பொத்திவைத்தேன்

இனி காதலை விடுவதாய்
எண்ணமில்லை
இதுவரை இப்படி
நான் நினைத்ததுமில்லைNo comments: