10/25/2012

மௌனத்தின் பிரியன்

ஒத்திகை பார்த்த                                                                        
ஓராயிரம் விடயங்கள்                                                                     
ஒற்றைக்குரலில் மௌனிக்க ,                                            
மௌனமானேன் 
நீ                                                                                                              
என் மௌனத்தின் பிரியன் என்பதால்


   

10/24/2012

வெட்கம் தொலைத்தேன்


வெட்கம் 

தொலைத்தேன் 

உன்னாலே

என்னை 

தொலைத்தேன்


உன்னுள்ளே