12/18/2011

தூரத்து நிலவு


நிலவை விரைவில்
மறைய கேட்கிறான்
உன்னை அருகில் பார்க்கும்
நாளை எண்ணி
************
நிலவை துடிக்கவைக்கிறேன்- என்
உயிரை கொடுத்து
கனவிலும் நான்
காதலிப்பதற்கு
************
தூரத்து நிலவின்
பாசத்துக்கு ஏங்குகிறேன்
அருகிலிருக்கும் நட்சத்திரங்கள்
எனக்கு நெருப்பு கொள்ளிகளே
****************
நிலவைத்தொடும் விரலை
முந்தி நிற்க்கும் நிகங்கள்
கனவில் வந்து கிழிக்கும்
காதலின் கத்திகள்

12/11/2011

என் சந்தோசத்தை யாரிடம் கொடுத்ததுசிவப்பு நிற வாழ்க்கை
தனிமையோடு வேதனை
பிரிவை தாங்கா மனதினில்
தனிமை தாங்கும் சோதனை

உறவுகள் வேண்டி உலகினில்
தனிமரம் தோப்பு அவதற்கு
தேடிய ஆணிவேர் அறுந்தது
காய்த்திட்ட கனிகளோ விழுந்தது

வறண்ட கருங்கல் பாறையில்
மோதும் எந்தன் நினைவுகள்
இரத்தம் சிந்தி விழுகிறது
எழும்ப முடியாது துடிக்கிறது

சுழல்வது இந்த பூமியெனில் - என்
வாழ்கையும் ஏன் சுழல்கிறது
கொடுப்பது எல்லாம் கடவுள் எனில் - என்
சந்தோசத்தை யாரிடம் கொடுத்தது

12/04/2011

கஷ்டத்தின் பின் சிரிப்பு


நிலம் உடைத்து
முளை வெடித்து
துளிர் எழுப்பும்
பயிர்கள்

கன மழையை
சுடு வெயிலை
தாங்கி வளரும்
இலைகள்

நீர் இறைக்க
மண் பதப்படுத்த
பயன் தரும்
விளைச்சல்

பட்ட துன்பம்
கடந்த நேரம்
மறந்து போகும்
முகத்தில்