8/05/2015

உறவு

இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட 
இயந்திரம் 
இரவு பகலாய் உழைக்கும் 
மனித இனம் 
அன்பு பாசம் எல்லாம் 
இரண்டாம் இடம் 
காசு ஒன்றே கடவுளைவிட 
முதல் இடம் 
இறுதியாக போவது 
மேல் இடம் – அப்பொழுது
தேடுவோம் அன்பை 
உறவுகளிடம்

No comments: