8/21/2015

காதலுடன்நீண்ட இரவுகளில்
எண்ணி முடிக்காத நட்சத்திரங்கள் போல் 
என் நினைவுகளும்

ஒற்றை நிலவுதான் அழகு
அதில் பட்ட கனவுகள் நூறு

வெட்ட வெளிதான் வானம்- அதில் 
சிறகடித்து பறக்கும் காதல்

காற்று வீசுது தென்றலாய் -என் 
சிறகுகள்மட்டும் அடிக்குது புயலாய்

சின்னஞ்சிறு இதயம்தான் எனக்கும் - அதில் 
உன்னைத்தவிர வேறென்ன இருக்கும்

எண்ணிமுடிக்காத நச்சதிரங்களிடையே - நான் 
எரிகல்லாய் சாம்பலகின்றேன் 
காதலுடன்

No comments: