8/12/2015

என் காதலுக்காக

சில்லறை தெளித்தது போல்
மெல்லிய மழைத்துளி
பேரூந்தின் யன்னனில்
பட்டுத்தெறிக்க

அவசரத்தில் ஏறி
உனக்கென்றொரு இடம்பிடித்திருந்து
கண்ணுக்கு மை பூசுகின்றாய்
தோகை மயிலாய்
விரிகின்ற உன் கூந்தல்
என் முகத்தில் படுவது தெரியாமல்

அழகாக்குகின்றாய் உன்னை
பேரூந்தில் பின்னால் வருவது
நான் என்று தெரியாமல்

சொல்லிவிடு உலக அழகு
அத்தனையும் கொட்டிவிடுகிறேன்
உன் காலடியில்
என் காதலுக்காக

No comments: