8/10/2015

இன்னும் நான் உன் நினைப்பினிலே

பனிவிழும் இரவினில்
தனி ஒரு கதிரையில் 
கறுத்த கோப்பி கோப்பையில்
என் நெஞ்சம் முழுக்க
உன் நினைப்பினிலே
களைத்து விழுந்து வீடு வந்து
உடைகள் களைந்து
குளித்து எழுந்து
தலையை துவட்டும் போதும் - நான்
உன் நினைப்பினிலே
பகல் முழுக்க வேலை செய்து
இடைவேளையில் உணவு உண்டு
கை விரலை கழுவும் போதும்
உன் கைபிடித்து இன்னும்
என் நினைப்பினிலே
சின்ன சின்ன சிரிப்பொலிகள்
நெஞ்சினிலே கிச்சு கிச்சு மூட்ட
சோம்பல் முறிந்து விழுந்த என்னை
தூக்கிவிட்டு வணக்கம் சொன்னது
இன்னும் என் நினைப்பினிலே
நினைக்கின்ற நேரமெல்லாம்
சிரிக்கின்றாய் நெஞ்சினிலே
சிரிக்கின்ற நேரமெல்லாம்
நினைக்கின்றேன் நெஞ்சினிலே
இன்னும் நான் உன் நினைப்பினிலே

1 comment:

Seeni said...

அருமை..