7/31/2015

அம்மா அப்பா

செவ்வாய் வியாழன் வெள்ளி
அம்மா விரதம் இருப்பது
செலவை குறைக்கத்தான் என்று
தெரியவில்லை

பள்ளி உடுப்பை மட்டும்
வெளியில் கொடுத்து வெளுப்பது
அழகுகன்றி படிப்புக்குதான் என்று
தெரியவில்லை

அடுத்த திபாவளிக்கு தான் இனி
புது உடுப்பு என்றபோது
அப்பா காசை சேமிக்கிறார் என்று
தெரியவில்லை

எதனை பலூன் என்று கேக்காமல்
எந்த பலூன் வேண்டும் என்று
கேக்கும்போது ஒளிந்திருக்கும் வறுமை
தெரியவில்லை

உடம்புக்கு முடியல திருவிழாக்கு
நான் வரல என்றபோது - அம்மாக்கு
சேலைவாங்க காசில்லை என்பது
தெரியவில்லை

ஒன்றுமே தெரியாமல்
அப்பாக்கும் அம்மாக்கும்
ஒன்றுமே தெரியாதென்று
நண்பர்களிடம் சொன்னபோதும்
ஒன்றுமே தெரியாததுபோல்
இருவரும் இருந்ததும்
தெரியவில்லை

கஷ்டபட்டு உளைச்ச
முதல் சம்பளத்தில்
அம்மாக்கும் அப்பாக்கும்
பார்த்து பார்த்து
உடுப்பு வாங்கும்போது

எல்லாமே புரிகிறது

1 comment:

இமா said...

கவிதை அருமை.