7/03/2015

துடிக்குது இதயம்


ஏனோ தெரியல
ஆசையா இருக்கு
பேச

மீசை குத்திய
முகம் சிகப்பாய் 
மாற

கண்கள் நான்கும்
ஒன்றாய்
சேர

துடிக்குது இதயம்
உன்னை மட்டும்
காண