2/01/2009

சோகக்கதை


.......................

உலகிலேயே மிகச்சிறிய

காதல்கதை

நான் அவளை காதலிப்பது

உலகிலேயே மிகப்பெரிய

சோகக்கதை

அவள் இன்னொருவனை

காதலிப்பது

.............................

No comments: