5/04/2015

உனக்கான காதல் .......

இமைக்காத விழிகளுக்குள்
முழிக்காமல் காத்துக்கிடக்கும் 
உனக்கான காதல் .......
என்றென்றும் !!!!!

No comments: