5/25/2015

மறைக்க நினைத்தால்

மறைக்க நினைத்தால் 
கனக்க நினைக்க தோன்றும்
உண்மை சொன்னால் 
மனது அமைதிகொள்ளும்

No comments: