9/09/2015

வெட்க்கமின்றியே பறக்கிறேன்

விடுமுறை நாள் 
அதிகாலை
துயில் கொள்ளும் 
கட்டிலின் மேலே
இரு கைகளுக்குள் - நீ 
குழந்தைபோல 

வெட்கப்பட்டு சிரிக்கிறாய் - நான் 
வெட்க்கமின்றியே பறக்கிறேன்

No comments: