9/04/2015

என் காலை உணவு

மூன்று செத்தல் மிளகாய் 
நான்கு சின்ன வெங்காயம் 
ஐந்து தேங்காய் சொட்டு 
ஆறு கருவப்பிள்ளை 
கொஞ்சம் உப்புவைச்சு 
அம்மியில் அரைச்ச சம்பல்போல 
சிவந்திருக்கும் உன் சொண்டை 
கடித்துக்கொண்டே முடிக்கவா 
என் காலை உணவை

1 comment:

Seeni said...

அய்யயோ..