6/01/2015

நிஜமாக ஒரு காதல்

நிழலோடு நீ நடக்க
உன்னோடு நான் நடக்க
மனதோடு ஒரு வார்த்தை
மறக்காமல் சொல்வாயா

இடையோடு உடை ஆட
உடையாமல் நான் பார்க்க
நெளியாமல் ஒரு முத்தம்
அலுக்காமல் தருவாயா

விரலோடு விரல் கோர்த்து
விழியோடு விழி சேர்த்து
புரியாத புதிருக்கு
பதில் ஒன்று சொல்வாயா

இரவோடு இருள் சேர
கனவோடு நான் சேர
நிஜமாக ஒரு காதல்
உயிராக தருவாயா

No comments: