6/05/2015

அம்மா

அம்மா
மனிதன் 
கடவுளை
கல்லாக்கினான் 
கருவறைக்குள்
அம்மா 
என்னை
உயிராக்கினால் 
கருவறைக்குள்

1 comment:

தனிமரம் said...

அருமையான கவிதை சகோ!