12/01/2014

உறவுக்கு பெயர்தான் காதலே


வீசுதே தென்றல் வீசுதே
வாசலில் அவள் பொன்முகம்
கூசுதே கண்கள் கூசுதே
அவள் பார்வையில் – என் இரு கண்களே

வயலோரம் ஒன்றாய் திரிந்தோம்
வயதாகியும் பிரியா நின்றோம்
இளவட்டம் ஆன பின்பும்
இணைந்தேதான் கதைகள் சொன்னோம்

குழலோடு பீ பீ செய்து
குயிலுக்கு பாட்டு தந்து
விரலோடு விரல்கள் கோர்த்து
விளையாடி திரிந்து வந்தோம்

நாணம் கொள்ளும் அழகையும்
வெட்கம் கொள்ளும் விதத்தையும்
கற்றுக்கொண்டால் என்னிடம்
நான் சொக்கி நின்றேன் பெண்ணிடம்

பேசும் போது அழகுதான் – அவள்
பேசா நின்றால் அழுகைதான்
வேசமில்லா விருப்பத்தை
வெட்கமின்றியே சொல்கிறாள்

தோளோடு தோள் சாயவில்லை
தேகங்கள் இன்னும் முட்டவில்லை
காதோடு ஓடி வந்து
காதலென்று சொல்கிறாள்

ஒன்றாக ஊர் சுற்றினாலும்
உன்னோடு மட்டும்தானே
என்னோடு நீ வந்தாலென்ன – இந்த
உறவுக்கு பெயர்தான் காதலே

No comments: