11/30/2014

ஒரு முறை உன்னுடன் பேசிடவேண்டும்
ஒரு முறை உன்னுடன் பேசிடவேண்டும் 
மறுபடி கண்களை திறந்திடவேண்டும் 
ஒரு பிடி சோற்றினை உண்டிடவேண்டும் - என்
விரல்களை சூப்பியே கை கழுவிடவேண்டும்

No comments: