1/25/2010

நில் கவனி காதல்

2 comments:

நிலாமதி said...

ஆபத்தான பள்ளம் இதயம்...மனம் கொண்ட
நீச்சல் தடாகமும் கூட...

வளாகம் said...

Super!!!