10/24/2012

வெட்கம் தொலைத்தேன்


வெட்கம் 

தொலைத்தேன் 

உன்னாலே

என்னை 

தொலைத்தேன்


உன்னுள்ளே

1 comment:

அரசன் சே said...

நல்லா தொலைங்க பாஸ் .. இதில் மட்டும் தான் பலர் தொலையவே விரும்புவது ..