12/09/2009

காதலியின் ஏக்கம்

4 comments:

ஹேமா said...

பெண்ணின் உணர்வோடு எழுதியிருக்கிறீர்கள் யாதவன்.நல்லாயிருக்கு.

சி. கருணாகரசு said...

பாட்டு மிக அருமை... பாட்டில் பெண்மை மிளிர்கிறது.... கவி.

Anonymous said...

காதலால் காதலே கரைந்திருக்கிறது..இந்த கவிதையில் காதல் நிறைந்திருக்கிறது..

Anonymous said...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.onlinecasinos.gd]online casino[/url] game on 888 casino freight: Facebook is expanding its efforts to push aside rash real-money gaming to millions of British users after announcing a apportion with the online gambling proprietorship 888 Holdings.And Bye.