8/01/2009

கானாக்காணும் என்கவிதை

4 comments:

தேவன் மாயம் said...

இடையாடும் நிலைகூட கொடியாட நினைக்காது-- ரசிப்புடன் எழுதியுள்ளீர்கள்!!

Yalavan said...

நன்றி தேவன் மாயம்

ஹேமா said...

கவிதையா பாடலா என்று ரசித்தேன்.காதலின் காட்சி.

கவிக்கிழவன் said...

நன்றி ஹேமா