5/08/2009

போலி

6 comments:

த.ஜீவராஜ் said...

என்ன செய்வது வாழ்வின் நிஜம் இதுதான்...

விஷ்ணு. said...

வாழ்க்கை என்பதே முரண் என்பதை கவிதையாக சொன்னது சூப்பர்.

Kavi kilavan said...

// நன்றி த.ஜீவராஜ் விஷ்ணு.

sakthi said...

alagana kavithai

spl mistake correct pannu kavi

கவிக்கிழவன் said...

Thank you Sakthi

நிலாமதி said...

அழகான கவி வரிகள் அர்த்தமான ஒரு பதிவு ...........இதழ் .........குரல் .........சில தப்புக்கள் நம்மையறியாமல் வந்து விடுவதுண்டு ........மீள் பார்வை செய்யுங்கள் / மேலும் வடிவு பெறும்.