6/23/2009

தாங்குமா உன் இதயம்

3 comments:

மயாதி said...

பார்ப்போம் பார்ப்போம்

kayathiri said...

Thanks மயாதி

சந்திரகௌரி said...

அநுபவ வரிகளோ, இல்லை ஆழத்தைத் தேடிய வரிகளோ எதுவாயினும் கவிதை அருமை